Na deťoch je úžasné ako vnímajú svet okolo nás. Často nás dospelákov až zamrazí ako sa neho priamo a jednoducho pozerajú. Veľakrát nám pomôžu nájsť odpoveď na neriešiteľný...